عبدالله ذبیح زاده

Comments: No comments

عبدا.. ذبیح زاده: متولد 1349 از شهرستان آمل.

دانشگاهی:

عضو هیئت علمی  گروه حسابداری دانشگاه شمال

*دارا بودن ID  کارت (مجوز تدریس در دانشگاه جامع علمی کاربردی)

*مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

*مدرس موسسه آموزش عالی سمنگان آمل

*مدرس موسسه آموزش عالی آمل

*مدرس دانشگاه علمی – کاربردی مازندران (فرهنگ هنر)

*مدرس دانشگاه پیام نور محمود آباد

*مدرس دانشگاه پیام نور آمل

*مدرس موسسه آموزش عالی سبز آمل

*مدرس دانشگاه علمی کاربردی ساخا (آتش نشانی)

*مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سما (آیت الله آملی)

*مدرس دروس تخصصی در آموزشگاه های کرج

سوابق علمی و پژوهشی:

*تألیف کتاب های تخصصی اصول حسابداری (1) و اصول حسابداری (2) و حسابداری شرکت ها (1)

*ارائه چندین مقاله برتر در همایش های سراسری و ملی و مجلات داخل و خارج کشور

اجرایی:

*حسابرس و کارشناس رسمی قوه قضائیه در امور حسابرسی و حسابداری به شماره پرونده 79

*مدیریت مالی دانشگاه شمال از سال 1387 لغایت 1390 به مدت 4 سال

*مسئول حسابداری دانشگاه علمی-کاربردی گروه صنعتی ایران خودرو

*کارشناس مالی در شرکت بین المللی آرام

*کارشناس مالی در دانشگاه علمی کاربردی ایران خودرو

Leave a reply